Pagridinis » Paslaugos

Paslaugos

Klinikoje „Lotus Medica“ teikiamos psichinės sveikatos priežiūros paslaugos – gydytojų psichiatrų, psichologų, psichoterapeutų, socialinių darbuotojų konsultacijos suaugusiems, vaikams ir paaugliams. Kontaktinių bei nuotolinių konsultacijų metu profesionalūs savo srities specialistai teikia efektyvią pagalbą gydymo bei psichologinės pagalbos klausimais.

Psichiatro konsultacija

Pirminė gydytojo konsultacija gali apimti keletą aspektų: paciento nusiskundimų, esamos gyvenimiškosios situacijos bei ankstyvosios (vaikystės) patirties įvertinimą, psichodiagnostinių tyrimų atlikimo reikalingumą, diagnozės formulavimą bei tyrimų ir gydymo plano sudarymą.

Pakartotinės konsultacijos metu įvertinamas skiriamo gydymo efektyvumas ir toleravimas, būsenos pasikeitimas,aptariamas kitų konsultantų įtraukimo į gydymą poreikis (psichologo, psichoterapeuto ar socialinio darbuotojo), tolimesnio medikamentinio gydymo rekomendacijų formulavimas ir gydymo pratęsimas.

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija

Specialistas konsultuoja ir gydo vaikus bei paauglius iki 18 metų amžiaus. Tiek pirminių, tiek pakartotinių konsultacijų metu yra vertinama vaiko/paauglio bei lydinčių asmenų (tėvų, globėjų) pateikiama informacija, aptariama būsena, sutrikimų priežastingumas bei reikiamos pagalbos taktika. Prireikus, skiriamas medikamentinis gydymas.

Psichologo konsultacija

Psichologo konsultacija yra efektyvi pagalba vaikams, paaugliams ir suaugusiems, apimanti probleminių situacijų analizę tiek šeimoje, tiek socialinėje aplinkoje. Konsultacijų metu dėmesys kreipiamas į išgyvenamų emocijų įsisąmoninimą bei galimus probleminės situacijos sprendimo būdus.

Psichologo konsultacija, įtraukiant vaiką/paauglį ir jo šeimos narius, yra neatsiejama vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų gydymo dalis. Konsultacija padeda sudaryti veiksmų planą bei aptarti kylančias problemas jį įgyvendinant.

Žaidimų terapija

“Vaikai yra geriausi mūsų mokytojai. Jie jau žino, kaip augti, kaip vystytis, kaip mokytis, kaip išsiskleisti ir atrasti, kaip jaustis, juoktis ir verkti, kaip supykti, kas jiems tinkama, o kas ne, ko jiems reikia. Jie jau žino kaip mylėti ir džiaugtis, kaip gyventi pilnavertį gyvenimą, kaip dirbti ir būti stipriam bei energingam. Viskas, ko jiems reikia – tai tinkamos sąlygos ir aplinka.” (Violet Oaklander)

Žaidimų terapija yra specifinis konsultavimo metodas, kuriame žaidimas, žaislai, ir tokios priemonės kaip molis, piešimo reikmenys, šviesos molbertai bei stalai, istorijų kūrimas, žaidimas lėlėmis ar smėliu yra naudojami padėti vaikams ir paaugliams išreikšti emocijas, mintis, norus ir poreikius. Tai padeda jiems suprasti susipainiojusius jausmus ir slegiančius įvykius, kurių negalima pakeisti. Šios terapinės priemonės metu yra gilinamasi į vaiko pasąmoninius motyvus, nes žaidimas – yra tiesioginis priėjimas prie vaiko pasamonės.

Dirbdami su psichologu žaidimo metu vaikai gali tyrinėti, laisvai reikšti mintis, jausmus, emocijas, kurių, galbūt, neturi galimybės, nenori ar nedrįsta išreikšti kitoje aplinkoje. Tai padeda jiems geriau suprasti savo jausmus, ko pasekoje savijauta gerėja, sprendžiasi problemos.

Šeimos ir poros psichologinė konsultacija

Konsultacijos metu dėmesys kreipiamas į tarpasmeninių santykių problemas, ydingo bendravimo priežastis ir galimus sprendimo būdus. Šios konsultacijos itin prasmingos šeimoms/poroms išgyvenantiems santykių krizės laikotarpį, taip pat esant vieno ar kelių šeimos narių priklausomybėms (alkoholiui, narkotikams, azartiniams žaidimamas ir kt.). Šeimos psichologinės konsultacijos efektyvios gydant sutrikusius vaikus ir paauglius.

Socialinio darbuotojo konsultacija

Socialinio darbuotojo konsultacija – vis labiau populiarėjanti paslauga visame pasaulyje ir Lietuvoje. Ši konsultacija yra itin prasminga esant priklausomybių ligoms tiek sergančiam asmeniui, tiek jo šeimos nariams. Tai unikalus būdas užmegzti gydantį kontaktą su vaikais ir paaugliais. Taip pat būdas gauti atsakymus į gausius socialinius klausimus, tokius kaip reikiamos gydymo paslaugos aptarimas ir informacijos apie gydymo institucijas gavimas, neįgalumo ir darbingumo, teisinio veiksnumo, apgyvendinimo socialinės globos ar slaugos namuose klausimų analizė, medicinoje.

Kompleksinė, kelių specialistų konsultacija

Esant specialisto rekomendacijai bei kliento pageidavimui, galima kelių specialistų konsultacija vienu metu, pavyzdžiui gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ir psichologo ar socialinio darbuotojo. Tokiu būdu galimas visuminis būsenos ir kitų faktorių, įtakojančių sveikatą, įvertinimas bei išsamių rekomendacijų formulavimas.

Susisiekime

Statybininkų g. 16, LT-50120 Kaunas

Tel. +370 696 59955

El. paštas: info@lotusmedica.lt

Darbo laikas

   I – V 9:00-19:00

VI 10:00-14:00 (kas antrą šeštadienį)

VII Nedirbame