Pagridinis » Paslaugos » Psichologinės diagnostikos tyrimai

Psichologinės diagnostikos
tyrimai

Suaugusiems:

Suaugusių psichoemocinės būsenos tyrimas (nerimo ir depresijos lygio vertinimas) Trukmė: 1 val. 70 Eur
Suaugusių IQ tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: 2 – 3 val. 150 Eur
Asmenybės tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 val. 100 Eur
Mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1 val. 80 Eur
Asmenybės ir mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5-2 val. 120 Eur
Asmenybės, psichoemocinės būsenos ir mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 – 2.5 val. 150 Eur
Trumpasis kognityvinių funkcijų įvertinimas (MMSE, Blessed`o demencijos skalė)
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 30 min. 50 Eur
Kognityvinių funkcijų (atminties, dėmesio) įvertinimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1 val. 70 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo) tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~1.5 val. 100 Eur
Suaugusių autizmo spektro bruožų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~1.5 val. 100 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo), autizmo spektro bruožų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo) ir emocijų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 – 2 val. 130 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo) ir mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreiptus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 – 2 val. 130 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo) ir kognityvinių funkcijų tyrimas (atminties ir dėmesio)
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo) ir asmenybės tyrimas
Atliekamas nukreiptus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių asmenybės ir autizmo spektro bruožų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių asmenybės ir psichoemocinės būsenos tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių autizmo spektro bruožų ir emocijų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 val. 130 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo), asmenybės ir autizmo spektro bruožų tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2,5 val. 150 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo), emocijų ir asmenybės tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~2 – 2,5 val. 150 Eur
Suaugusių ADHD (dėmesio ir aktyvumo), autizmo spektro bruožų, asmenybės ir emocijų psichologinis tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui. Gali būti atliekamas per du kartus.
Trukmė: ~ 2.5 – 3 val. 170 Eur

Dėl kitų tyrimų teirautis telefonu arba el.paštu

*Nurodytos kainos orientacinės. Tyrimo trukmė apskaičiuota vidutinio tempo kliento darbui. Esant lėtam darbo tempui, skiriama papildomas laikas. Papildomo tyrimų laiko valandos įkainis 60 Eur.

Vaikams ir paaugliams:

Psichologinis tyrimas Wechslerio intelekto skale vaikams ir paaugliams Trukmė: ~ 1.5 – 2 val. 120 Eur
Diagnostinis vaiko raidos vertinimas (DISC metodika) Trukmė: ~ 2 val. 120 Eur
Vaiko ar paauglio psichoemocinės būsenos tyrimas Trukmė: ~ 1 – 1.5 val. 90 Eur
Vaiko autizmo spektro sutrikimo tyrimas (CARS)
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 45 min. 60 Eur
Paauglio asmenybės tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 val. 85 Eur
Vaiko ar paauglio mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 val. 80 Eur
Asmenybės ir mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 1.5 – 2 val. 120 Eur
Paauglio ADHD (dėmesio ir hiperaktyvumo) tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~1.5 val. 110 Eur
Asmenybės, psichoemocinės būsenos ir mąstymo tyrimas
Atliekamas nukreipus gydytojui psichiatrui.
Trukmė: ~ 2 – 2.5 val. 150 Eur

Dėl kitų tyrimų teirautis telefonu ar el.paštu

*Nurodytos kainos orientacinės. Tyrimo trukmė apskaičiuota vidutinio tempo kliento darbui. Esant lėtam darbo tempui, skiriama papildomas laikas. Papildomo tyrimų laiko valandos įkainis 60 Eur.

Psichologinė diagnostika – medicininės psichologijos sritis, tyrinėjanti žmogus psichinių savybių ypatybes. Tai itin svarbus įrankis, siekiant nustatyti tikslią diagnozę bei skirti pacientui ne tik efektyviausią gydymą, bet ir rekomenduoti kompleksinę pagalbą. Psichinės sveikatos srityje tam tikri simptomai yra būdingi skirtingiems sutrikimams, tad atitinkami psichologijos tyrimo metodai gali padėti pacientą gydantiems specialistams paruošti gydymo planą arba jį koreguoti, skiriant papildomus medikamentus ar terapinius užsiėmimus. Norime pabrėžti, jog psichodiagnostinius tyrimus gali atlikti tik medicinos psichologas, turintis galiojančią medicinos psichologo licenciją bei medicinos psichologo spaudą.

Kaip atliekami psichologiniai tyrimai?

Psichologinės diagnostikos tyrimai dažniausiai atliekami tuomet, kai pacientą konsultuojantis gydytojas psichiatras mato poreikį plačiau įvertinti asmens psichinę būklę – asmenybės, mąstymo ypatumus, emocinę būseną ar kitus faktorius bei pagal gautus tyrimo rezultatus planuoti gydymą, suteikti kuo konkretesnes rekomendacijas tolimesnei pagalbai.

Tam tikri psichologiniai tyrimai gali būti atliekami ir tada, kai pacientas savo noru pageidauja atlikti išsamią analizę jam rūpimais klausimais. Savarankiškai registruojantis ištyrimui, reikėtų atsižvelgti į tai, kad gautus tyrimo rezultatus rekomenduojama aptarti su tyrimą atlikusiu specialistu ar pacientą gydančiu psichiatru, papildomos konsultacijos metu. Tokiu būdu gaunami kompetetingo specialisto komentarai ir nėra atliekama savarankiška analizė, kuomet neteisingai interpretuojami duomenys gali neigiamai paveikti paciento savijautą.

Svarbu paminėti, kad dalis diagnostikos tyrimų (pvz. ADHD sutrikimo vertinimas) klinikoje „Lotus Medica“ gali būti atliekami tik gavus gydytojo nukreipimą. Tokiu atveju reikalinga užsiregistruoti pirminei ar pakartotinei gydytojo psichiatro konsultacijai ir su specialistu aptarti tyrimo aktualumą, rūšį bei kitus svarbius klausimus, susijusius su paciento savijauta.

Psichologinių tyrimų metu dažniausiai atliekamos praktinės arba žodinės užduotys. Pacientas pildo specialius klausimynus, dalyvauja pokalbyje su specialistu, kurio metu atsakymai į užduodamus klausimus apie žmogaus būseną, emocijas, vaikystės patyrimus, kasdienį gyvenimą ir kitas temas suteikia medicinos psichologui reikšmingos informacijos tyrimo rezultatų interpretavimui. Susitikimas, skiriamas psichologinės diagnostikos tyrimo atlikimui, gali užtrukti nuo 1 iki 2,5 valandų, priklausomai nuo paskirto vertinimo pobūdžio. Esant poreikiui, ilgesnės trukmės tyrimą, kuris reikalauja ypač didelės dėmesio koncentracijos, galima atlikti per keletą susitikimų skirtingomis dienomis. Taip pat svarbu paminėti, kad tam tikrų tyrimų rezultatų sisteminimui gali būti reikalingos paciento šeimos nario įžvalgos, kurioms surinkti specialistas paruošia specialų klausimyną.

Medicinos psichologas klinikoje „Lotus Medica“ tyrimo išvadas dažniausiai paruošia per savaitę laiko nuo paskutinio susitikimo. Rezultatų aptarimui pacientas savarankiškai registruojasi pas jį gydantį gydytoją psichiatrą į pakartotinę konsultaciją. Svarbu paminėti, jog psichologinės diagnostikos tyrimus rekomenduojame atlikti konktaktiniuose susitikimuose su medicinos psichologu, o ne nuotoliniu būdu – taip siekiant kuo efektyviau atlikti tyrimą ir įvertinti paciento būseną.

Psichologiniai tyrimai – kokie jie?

Psichodiagnostiniai tyrimai apima žmogaus emocinės būsenos, asmenybės bruožų, atminties, dėmesio, elgesio ar mąstymo ypatumų vertinimą. Pagrindiniai psichologiniai tyrimai, atliekami klinikoje „Lotus Medica“ suaugusiems asmenims nuo 18 metų:

 • psichoemocinės būsenos tyrimas (nerimo ir depresijos lygio vertinimas);
 • asmenybės tyrimas (nagrinėjami psichologiniai žmogaus ypatumai, tokie kaip charakteris, elgesys, nuostatos, įtampą, stresą ar kitus emocinius sunkumus keliantys faktoriai, asmeninės stiprybės bei silpnybės);
 • intelekto (IQ) vertinimas (žmogaus gebėjimų, galių ir sunkumų, asmenybės bruožų įvertinimas);
 • mąstymo tyrimas (vertinamas žmogaus mąstymo procesas, jo ypatumai, efektyvumas, samprotavimo bei informacijos apibendrinimo gebėjimai);
 • išplėstinis asmenybės, psichoemocinės būsenos ir mąstymo tyrimas;
 • kognityvinių funkcijų įvertinimas (atminties tipų, dėmesio koncentravimo gebėjimų vertinimas, atliekama informacijos apdorojimo, įsiminimo analizė);
 • trumpasis kognityvių funkcijų įvertinimas (MMSE, Blessed‘o demencijos skalės, kurios skirtos protinės žmogaus būklės vertinimui, pvz. ankstyvai Alzheimerio ligos diagnostikai);
 • ADHD (dėmesio ir aktyvumo) tyrimas su papildomu autizmo/asmenybės/emocinės būsenos vertinimu (gavus gydytojo psichiatro nukreipimą, diagnostinio klausimyno pagalba atliekamas suaugusiems pacientams nuo 18 metų).

Psichologiniai tyrimai, atliekami klinikoje „Lotus Medica“ vaikams ir paaugliams:

 • psichologinis tyrimas Wechslerio intelekto skale (WISC-III);
 • psichoemocinės būsenos tyrimas;
 • vaiko autizmo spektro sutrikimo tyrimas (CARS);
 • asmenybės ir mąstymo tyrimai.

Medicinos psichologas, atlikdamas vertinimą, gautus rezultatus lygina su nustatytomis normomis, o pastebėjęs nukrypimus, įvertina jų reikšmę asmens psichinei būsenai bei nusiskundimams, dėl kurių kreipiamasi pagalbos.

Noriu atlikti psichologinį testą – kur kreiptis?

Psichologinių tyrimų būtinybę ir tikslingumą visuomet rekomenduojame aptarti su pacientą konsultuojančiu gydytoju psichiatru. Specialistas gali įvertinti tyrimo poreikį bei konkrečiai įvardinti, kuris vertinimo būdas unikaliam paciento atvejui būtų pats tikslingiausias.

Jeigu jums reikalingas psichologinis ištyrimas, klinikoje „Lotus Medica“ rasite kompetetingus medicinos psichologus, atliekančius psichodiagnostiką. Platesnę informaciją apie tyrimus, jų įkainius, vizitui skiriamą trukmę galite rasti čia arba susisiekę su klinikos administracija telefonu +370 696 59955 bei el. paštu info@lotusmedica.lt.

Susisiekime

Statybininkų g. 16, LT-50120 Kaunas

Tel. +370 696 59955

El. paštas: info@lotusmedica.lt

Darbo laikas

   I – V 9:00-19:00

VI 10:00-14:00 (kas antrą šeštadienį)

VII Nedirbame